عمده تفاوت سریال پایتخت با دیگر مجموعه های تلویزیون در این است که مخاطب تا حدی به شخصیت های این سریال نزدیک می شود که گویی آنها را از خانواده خود می دارند بدیهی است در این شرایط شخصیت ها با تمرکز دو چندانی از سوی مخاطبان دنبال می شوند و اکت و رفتارهای آنها در ارتباط با یکدیگر به نوعی الگوبرداری ناخواسته ایی خواهد شد ، اتفاقی که قطعا در دیگر تولیدات نمایشی سازمان به این راحتی رخ نمی دهد.

در پنج فصل گذشته شاید برای حفظ تعادل و حتی پایگاه مصون خانواده، تعریفی که از شخصیت هما به تماشاگر منتقل شد زنی تحصیل کرده، عاقل، باهوش، دلسوز ، بدون حب و بغض و حسدهای شخصی و به نوعی عاقله ایی که در تعدیل رفتارهای نامتعارف همه کاراکترهای سریال نقشی کاتالیزور مانند دارد و اصولا فریادش به حق است و هر گاه بر سر مساله ایی آشفته می شود حق دارد چرا که نگاهی عقلی و منطقی و متناسب با رعایت شئونات با مسائل مختلف دارد.

شاید این نوع شخصیت و ویژگی در اجرا برای بازیگر دوست داشتنی و جذاب نباشد اما جنس بازی رامین فر آنقدر لطیف و قابل لمس و دوست داشتنی بود که حتی این نقش مثبت و معقول در میان این کاراکتر های گاه طناز، گاه بی منطق و گاه سرکش جای درستی به خود اختصاص داده بود.

جد از اینکه می توان متصور بود انسان ها در طول زمان منطقی است که دچار تغیرات روحی و روانی و حتی سلیقه ایی بشوند با این حال پر واضح است که تغییر رنگ و لعاب یک کاراکتر به زمینه هایی قوی تر از یک موقعیت شکننده و ضعیف در دل درام نیاز دارد که در فصول قبل نیز شاهد اتفاقاتی از این دست بوده ایم.

با این اوصاف باید گفت تغییرات روحی و روانی دیگر کاراکترها از جمله ارسطو و رحمت با منطق دراماتیک همراه بود اما در مورد هما که شخصیتی با ثبات و خاص در این سریال دوست داشتنی بود و همین کنتراست لحظات جذابی را بین او و نقی ایجاد می کرد در فصل ششم توی ذوق زد اگرچه به کلیت این کاراکتر لطمه ای وارد نکرد.

همای سعادت با این تحولات در نوع نگاه و حتی منطق ( سکانس فرودگاه و باز گشت بهبود یا سکانس های مرتبط با شخصیت طاهره) در حقیقت رنگی شبیه به دیگر شخصیت ها گرفت و این به رنگامیزی کاراکتر های پایتخت که هرگز شبیه هم نبودند و گاهی در مقام مکمل هم دیده می شدند ضربه زد.

سریال پایتخت مجموعه ای مبتنی بر کاراکتر هاست و مخاطبان این مجموعه به شخصیت ها نزدیک می شوند این بُعد با عث می شود هر تغییری  روی آنها به سرعت به چشم آید.

انتهای پیام

منبع:برنا